Prof.Dr. Ekrem SAVAŞ - Rektör

 Rektörlük

Prof.Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU - Rektör Yardımcısı

 Rektörlük

Prof.Dr. Metin GÜMÜŞ - Rektör Yardımcısı

 Rektörlük

Doç. Dr. Şefik Baran TARHAN - Koordinatör

 Deri, Tekstil, Seramik İhtisaslaşma Koordinatörü

Prof.Dr. Selçuk SAMANLI - Dekan

 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Prof.Dr. Şebnem Ruhsar TEMİR GÖKÇELİ - Dekan 

 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Prof.Dr. Murat Mustafa ÖNTUĞ - Dekan 

 İletişim Fakültesi Dekanlığı

Prof.Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU - Dekan

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Dr.Ögr.Üyesi Şengül EROL - Dekan Yardımcısı

 Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı

Prof. İsmail YARDIMCI – Bölüm Başkanı

 Seramik Bölüm Başkanlığı

Prof. Necla YAMAN TURAN - Bölüm Başkanı

 Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Prof. Dr. Gülçimen YURTSEVER – Bölüm Başkanı

 İşletme Bölüm Başkanlığı

Dr.Ögr.Üyesi Selahattin BOZKURT - Müdür

 Bilimsel Analiz ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr.Ögr.Üyesi Hasan AKDAĞ - Müdür

 Halı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uşak Üniversitesi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İthtisaslaşması Programı