Proje Başvurusu

YENİ PROJE BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

 

 

Değerli Akademisyenlerimiz,

 

Üniversitemiz, çalışanlarımızın özverili katkıları ile Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamındaki çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen ana hedefleri kapsayacak şekilde yeniden proje çağrısına çıkılmıştır. Önerilen projelerin belirlenen hedefler doğrultusunda tasarım ile ilişkilendirilmesi beklenilmektedir. Proje çıktılarından katma değeri yüksek ticarileşecek bir ürünün ortaya çıkması, istihdamın artırılması ve ithal ürün ikamesinin sağlanması beklenilmektedir.

 

Aşağıdaki program hedeflerine uygun olan proje fikirlerinin detaylı içerikleri hazırlanarak ilgili hedef başlığı altında BAP sistemi üzerinden başvurusunun yapılması gerekmektedir.

 

Detaylandırılmış proje başvurularında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.

 

1.      Proje Başvuru Formu doldurulmalıdır. 

2.      Firmaların Niyet/Destek beyanları proje başvurusunda belirtilmelidir. Kabul edilen projelerin Niyet/Destek Mektupları projelerin sözleşme imzalama aşamalarında sunulacaktır. 

3.      Belgeler (Proje Başvuru Formu, Proforma Faturalar) tek dosya olarak PDF formatında yüklenmelidir.

 

Proje başvuruları son kez olarak 30 Ekim 2020 Cuma günü Saat 17:00’ye kadar uzatılmıştır. Detaylı proje önerilerinin   BAP sistemine UBAP-09 projesi olarak yüklenmesi gerekmektedir. Proje başvuru formu ve BAP yönergesi ekte verilmiştir.

 

 

Proje Başvuru Formu:

https://bap.usak.edu.tr/?act=guest&act2=sayfa&id=38 

 

Uygulama Yönergesi: 

https://bap.usak.edu.tr/app_files/2018/06/Anasayfa_Dosyalar_20_4683.pdf 

 

Proje  başvurusu: bap.usak.edu.tr

İrtibat ve sorular için: bap@usak.edu.tr

 

 

 

Proje Ana Hedef Kodları ve Açıklamaları

A1: Yenilikçi Odaklı Tasarım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

A3:  Sürdürülebilir Ekolojik Yaklaşımların Geliştirilmesi- Endüstriyel Atıkların Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde Geri Dönüşümü, Değerlendirilmesi ve Ekonomiye Kazandırılmasını Sağlamak

A4: Yüksek Katma Değerli Ürün ve Üretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

A6: Rekabet Edilebilirliğin Arttırılması

 

Uşak Üniversitesi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İthtisaslaşması Programı