Misyon ve Vizyonumuz

Misyon: Eğitim, araştırma ve bilgi paylaşımı bakımından mükemmeliyetçi bir anlayışa sahip olan ve sanayi ile akademiyi bir araya getirip toplumsal kalkınma ve fayda sağlayan bir kurum olmaktır.
Vizyon: Bilgi ve teknoloji üretiminde, bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif alanlarda Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen, sanayi ve üniversite arasında maksimum düzeyde iş birliği kurarak toplumsal fayda sağlayan ve bu yolla ülke ekonomisine değer katan; bilgi teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanan, hayat boyu eğitim anlayışına sahip olan, uluslararası bir üniversite olmak.

Uşak Üniversitesi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İthtisaslaşması Programı