Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi

İhtisaslaşma Sürecindeki Temel Hedefler


Aşama 1: Üniversite – Sanayi İş birlikleri ve Altyapı Çalışmaları

Aşama 2: Bölgesel Rekabet Gücünü Arttırma ve Sektörel İhtiyaçların Belirlenmesi.

Aşama 3: İhtisaslaşma Programının Çıktıları