Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi

Tekstil, Deri ve Seramik Alanlarında Pilot Üniversite Olan Uşak Üniversitesi; Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor


Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinde tekstil, deri ve seramik alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi konuyla ilgili bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Bilgilendirme toplantıları kapsamında 29 Kasım 2016 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokullarına yönelik toplantılar yapıldı.