Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi

Üniversitemizde pilot program kapsamında “Hitit Seramik Ar-Ge Ve Tasarım” Paneli Gerçekleştirildi


Üniversitemizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programına dahil olmasından dolayı üniversitemizde kurulan Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezinin ilk etkinliği olan “Hitit Seramik Ar-Ge ve Tasarım” adlı panel 2 Mayıs 2017 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirildi.