Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Koordinasyon Merkezi

Deri Tekstil ve Seramik alanlarında proje çağrısına çıkıldı


Üniversitenizin Saygıdeğer Akademik Personeli,

 

Uşak Üniversitesi olarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde üniversitemize sağlanan bütçe desteği artırılarak onaylanmıştır. Bu süreçte emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederiz.

 

Bu kapsamda aşağıda belirtilen ana hedefleri kapsayacak şekilde yeniden proje çağrısına çıkılmıştır. Önerilen projelerin belirlenen hedefler doğrultusunda tasarım ile ilişkilendirilmesi beklenilmektedir.Proje çıktılarından katma değeri yüksek ticarileşecek bir ürünün ortaya çıkması, istihdamın artırılması ve ithal ürün ikamesinin sağlanması gerekmektedir.

 

Aşağıdaki program hedeflerine uygun olan proje fikirlerinin detaylı içerikleri hazırlanarak ilgili hedef başlığı altında BAP sistemi üzerinden başvurusunun yapılması gerekmektedir.

 

Detaylandırılmış proje başvurularında aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır.

 

1. Proje Başvuru Formu doldurulmalıdır. 

2. Firmaların Niyet/ Destek beyanları proje başvurusunda belirtilmelidir. Kabul edilen projelerin

    Niyet/ Destek Mektupları projelerin sözleşme imzalama aşamalarında sunulacaktır. 

3. Belgeler (Proje Başvuru Formu, Proforma Faturalar) tek dosya olarak PDF formatında

    yüklenmelidir.

 

Detaylı proje önerilerinin  22 Ekim 2018 Pazartesi Günü Saat 17:00’a kadar BAP sistemine UBAP-09 projesi olarak yüklenmesi gerekmektedir. Proje başvuru formu ve BAP yönergesi ekte verilmiştir.

 

Proje Başvuru Formu:

https://bap.usak.edu.tr/?act=guest&act2=sayfa&id=38 

 

Uygulama Yönergesi: 

https://bap.usak.edu.tr/app_files/2018/06/Anasayfa_Dosyalar_20_4683.pdf 

 

Proje  başvurusu: bap.usak.edu.tr

İrtibat ve sorular için: bap@usak.edu.tr

 

Proje Ana Hedef Kodları ve Açıklamaları
A1: Yenilikçi Odaklı Tasarım Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
A3:  Sürdürülebilir Ekolojik Yaklaşımların Geliştirilmesi- Endüstriyel Atıkların Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde Geri Dönüşümü, Değerlendirilmesi ve Ekonomiye Kazandırılmasını Sağlamak
A4: Yüksek Katma Değerli Ürün ve Üretim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
A6: Rekabet Edilebilirliğin Arttırılması